Szkolenia FDL

NASZ OŚRODEK SZKOLENIA
Ośrodek Szkolenia FDS OPS jest od niemal dziesięciu lat zdecydowanym liderem w szkoleniu dyspozytorów w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki ciągłemu podnoszeniu jakości, audytom, zbieraniu materiałów szkoleniowych oraz współpracą z najlepszymi na rynku instruktorami wypracowaliśmy poziom, który czyni nas liczącą się w Europie szkołą dyspozytorów lotniczych.

PRACA
Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują pracę nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, USA i wielu innych krajach. Stale otrzymujemy bardzo pozytywne opinie o poziomie wyszkolenia naszych absolwentów od pracodawców - operatorów lotniczych i firm zajmujących się planowaniem lotów.

KARIERA
Kurs do licencji FDL jest dla wielu z naszych kursantów pierwszym profesjonalnym kontaktem z lotnictwem. Ścieżki karier mogą potoczyć się różnie, część osób doskonali się w zawodzie dyspozytora, część kontynuuje karierę w lotnictwie w działach operacyjnych firm lotniczych lub w firmach obsługi naziemnej, często na stanowiskach kierowniczych. Jest też grupa osób, która traktuje ten kurs jako możliwość poszerzenia swojej wiedzy lotniczej.

SZKOLENIA
FDS OPS oprócz szkoleń podstawowych do licencji FDL, prowadzi też szkolenia okresowe, sprawdzające, doskonalące oraz szkolenia z języka angielskiego do ICAO level 4 i powyżej. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i profilu na Facebook'u oraz do zapisania się do newslettera, aby otrzymywać informację o najbliższych szkoleniach.

Po ukończonym szkoleniu w FDS OPS uczestnik otrzymuje 3 zaświadczenia:

 • Zaświadczenie o zakończonym szkoleniu teoretycznym
 • Zaświadczenie o zakończonym szkoleniu praktycznym
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki przy radiostacji VHF

Zaświadczenie o szkoleniu teoretycznym pozwala kursantowi przystąpić do egzaminów teoretycznych odbywających się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Zaświadczenie o szkoleniu praktycznym oraz licencja radiooperatora pozwala kursantowi przystąpić do egzaminu praktycznego.

Warunkiem uzyskania licencji jest pozytywny wynik egzaminu państwowego składającego się z części:

 • teoretycznej
 • praktycznej

złożonego przed komisją egzaminacyjną (LKE).

Egzaminy teoretyczne
a) odbywają się w siedzibie ULC, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
b) kandydat zobowiązany jest zdać wszystkie egzaminy w czasie 12 miesięcy od rozpoczęcia procesu egzaminacyjnego; musi się to odbyć maksymalnie w 3 sesjach; do każdego przedmiotu można podejść 3 razy, czyli podczas każdej sesji
c) ważność egzaminów teoretycznych – 12 miesięcy liczona od terminu zaliczenia ostatniego egzaminu
d) sesja odbywa się przy użyciu kartki i długopisu, czyli w wersji papierowej, bez użycia komputera

Baza pytań do egzaminów teoretycznych oparta została na wymaganiach zawartych w dokumencie  ICAO7192 D-3.

Egzamin praktyczny
a) Odbywa się w siedzibie PLL LOT, czas oczekiwania na egzamin ok. 2-3 tygodni. Dokładny termin jest ustalany przez kursanta indywidualnie z egzaminatorem.
b) Egzamin trwa w zależności od poziomu wiedzy kursanta od 3,5 do 9 godzin.
c) Składa się z dwóch modułów. Pierwszy to zaplanowanie trasy oraz przyjęcie przez system planu lotu. Druga część egzaminu to przygotowanie arkuszu wyważenia.
d) Podczas egzaminu można korzystać z wszystkich możliwych pomocy wliczając w to słownik języka angielskiego.

OPŁATY
Aktualna tabela opłat lotniczych za egzaminy oraz wydanie licencji znajduje się na stronie internetowej ULC, pod adresem
http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/licencjonowanie-personelu-lotniczego/op%C5%82aty-lotnicze

Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są̨ uprawnieni:

 • osoby uczące się̨, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej
 • osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej

 UWAGA – ulga nie obejmuje opłat za wydanie m.in. licencji i świadectw kwalifikacji

Wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie wieku i wykształcenia:

Dyspozytor lotniczy – ukończone 21 lat oraz wykształcenie co najmniej średnie

Orzeczenia lotniczo-lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dyspozytora lotniczego wydają:

 • centra medycyny lotniczej (komisja złożona z lekarzy orzeczników)
 • lekarze orzecznicy

Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Spełnianie wymagań zdrowotnych:

 • orzeczenie lotniczo-lekarskie „wyższej klasy” wypełnia wymagania zdrowotne „klasy niższej”
 • wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji są spełnione przez osoby posiadające orzeczenie lotniczo-lekarskie dla klasy 1 lub 2

Ważność orzeczenia lotniczo-lekarskiego na świadectwo kwalifikacji:

 • 60 miesięcy do ukończenia 40 r. ż.
 • 24 miesiące po ukończeniu 40 r. ż.